Numer telefonu: +48 76 854 79 58 E-mail: formsoft@formsoft.pl

Księga przychodów i rozchodów - definicja

Księga podatkowa to profesjonalna ewidencja księgowa, która służy do ujmowania operacji gospodarczych - i to zarówno dla firm, jak i dla biur rachunkowych. W księdze przychodów umieszcza się przychody, wydatki, zakupy i koszty z nimi związane oraz koszty prac badawczych. Obecnie księgi podatkowe są dostępne w postaci programów komputerowych, które znacząco ułatwiają wszelkie rozliczenia księgowe.

Księga podatkowa - co należy do niej wpisać?

Księga podatkowa to jedno z podstawowych narzędzi służących do ewidencji księgowych. Jest przeznaczona zarówno dla firm, jak i dla biur rachunkowych, które w większości przypadków stosują ją w postaci programu komputerowego. W księdze podatkowej dla firm umieszcza się przychody, wydatki związane z prowadzeniem działalności, zakupy towarów oraz koszty prac badawczych i rozwojowych. Na jej podstawie następuje rozliczenie z urzędem skarbowym.

Księga podatkowa - czego nie należy do niej wpisywać?

Program podatkowa księga przychodów rozchodów to podstawowe oprogramowanie dla biur rachunkowych czytaj więcej służących do rozliczania się z urzędem skarbowym. Do tego programu wpisuje się przychody, zakupy oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością. Natomiast w księdze podatkowej nie umieszcza się zaliczek (na przykład na poczet dostaw lub sprzedaży), kosztów inwestycji, obrotów opakowaniami (na przykład wydawanych za kaucją) czy pomocy finansowej.

Kto jest zwolniony z prowadzenia księgi przychodów?

Księga przychodów to jeden z podstawowych programów dla firm służących do rozliczeń z urzędem skarbowym. I chociaż obowiązek jej prowadzenia leży na wielu podmiotach, to istnieje możliwość zwolnienia z tej czynności. Księgi podatkowej nie trzeba prowadzić w sytuacji, gdy stan zdrowia i wiek to uniemożliwia lub gdy rozmiar i rodzaj działalności nie podlega pod ten obowiązek. Bez względu na powód należy złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek.

Księga przychodów rozchodów - formy prowadzenia

Każdy podatnik rozliczający się za pomocą księgi podatkowej ma do wyboru dwie formy rozliczania - papierową i elektroniczną. Forma papierowa dla firm i da biur rachunkowych polega na uzupełnianiu poszczególnych kolumn, w których zawarte są konkretne informacje. Natomiast program elektroniczny nie różni się w treści od formy tradycyjnej, ale musi umożliwiać wgląd w dane oraz drukowanie. Zapisane w programie dane należy przechowywać na nośnikach.
Księga przychodów to jeden z podstawowych sposobów na rozliczanie się z urzędem skarbowym - i to zarówno dla firm, jak i dla biur rachunkowych. Ze względu na umieszczane w niej dane powinna być przechowywana w odpowiednim miejscu. W przypadku firm wielozakładowych istnieje konieczność przechowywania księgi podatkowej w każdym z tych zakładów. Natomiast w przypadku zlecania małej księgowości dla biur rachunkowych księga przychodów może być przechowywana w biurze rachunkowym lub w siedzibie firmy.

podatkowa księga przychodów i rozchodów oprogramowanie dla biur rachunkowych

Zakładanie księgi przychodów i rozchodów

zwana też księgą podatkową przychodów i rozchodów

Księga przychodów - bez względu na to, czy jest dla firm czy też dla biur rachunkowych - powinna być założona w ściśle określony sposób. Przyjęta zasada jest taka, iż termin założenia księgi przychodów przypada na 1 stycznia lub dzień rozpoczęcia działalności. To co ważne - o tym fakcie należy bezzwłocznie poinformować naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku zmiany ryczałtu na podatkowa księga przychodów rozchodów (tradycyjną lub jako oprogramowanie komputerowe) należy o tym fakcie poinformować urząd w terminie do 20 dni.

zwana też księgą podatkową przychodów i rozchodów

Księga przychodów - kto powinien ją prowadzić?

Księga przychodów - zarówno w formie tradycyjnej jak i w postaci programu komputerowego - jest przeznaczona dla firm i osób fizycznych. Księgę podatkową powinny prowadzić osoby fizyczne osiągające dochód z pozarolniczej działalności oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie. Dodatkowo księga podatkowa jest przeznaczona dla tych firm, których przychód netto za poprzedni rok ze sprzedaży oraz operacji finansowych nie przekroczył 1 200 000 euro.

Księga przychodów - jak ją prowadzić?

Księga przychodów jest przeznaczona dla firm prowadzących księgowość samodzielnie i dla biur rachunkowych, które zajmują się rozliczaniem księgowym innych podmiotów. Bez względu na to, kto prowadzi księgę przychodów, to muszą być zachowane pewne zasady. Zarówno księga tradycyjna jak i w formie programu komputerowego musi być rzetelna, niewadliwa, zgodna ze stanem faktycznym i obowiązującym prawem, czytelna, staranna i trwała. Dodatkowo musi być prowadzona w języku polskim.